Home

Deze website werd speciaal opgericht voor de invordering van de administratieve boetes van de Vlaamse Vervoermaatschappij “De Lijn” door Modero Gerechtsdeurwaarders.

Op deze site vindt u meer informatie over :

  • hoe u ons kan contacteren
  • hoe u betalingen kan uitvoeren en een afbetalingsplan kan bekomen
  • hoe u ons uw eventuele bezwaren kan meedelen
  • het besluit van de Vlaamse Regering
  • concrete vragen die u heeft met betrekking tot uw opgelegde boete

Heeft u vragen, dan kan u ons steeds bereiken op het nummer 0800/237.40 of per e-mail naar delijn@modero.be. U kan ook terecht in één van onze regionale loketten (zie www.modero.be)

 

Over de Vlaamse vervoermaatschappij “De Lijn”

De Lijn is de commerciële naam van de Vlaamse Vervoermaatschappij, een autonoom overheidsbedrijf dat instaat voor het stads- en streekvervoer met bus en tram in Vlaanderen. De Lijn werd opgericht op 31 juli 1990, na de overheveling van het stads- en streekvervoer van de federale overheid naar de drie gewesten.

Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S. 20 juli 2004), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022 (B.S. 6 december 2022), is De Lijn in staat zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen.