Vragen over uw boete

Ik kon niet betalen want de chauffeur aanvaardde geen cash.

Sinds 01 juli 2020 mag de chauffeur geen cash geld meer aanvaarden.

Je kunt een vervoerbewijs aanschaffen door een M-ticket of een SMS-ticket aan te kopen, door betaling via Bancontact op het voertuig zelf of door het aankopen van een vervoerbewijs aan één van de voorverkoopautomaten of in één van de voorverkooppunten.

Indien u niet beschikt over een geldig vervoerbewijs dient u af te stappen, zo niet riskeert u een boete.

Wat is de MOBIB-kaart van De Lijn ?

In de plaats van de bekende magnetische kaarten en papieren abonnementen komt de MOBIB-kaart: een elektronische kaart waarop verschillende soorten vervoerbewijzen (abonnement, Lijnkaart…) kunnen worden opgeladen.

De MOBIB-kaart is geen vervoerbewijs, het is een drager voor vervoerbewijzen. Je kan de kaart dus vergelijken met een bankkaart waarop je vervoerbewijzen kan opladen.

De MOBIB-kaart zelf is vijf jaar geldig. De vervoerbewijzen die hierop worden opgeladen NIET !

4 voordelen van de MOBIB-kaart

 • Je moet je vervoerbewijs niet meer in een ontwaarder steken, maar er gewoon even voor houden. Op- en overstappen gaat dus veel sneller.
 • Je kan je MOBIB-kaart online opladen. Waar en wanneer je dat zelf wil! Op termijn voorzien we ook integratie met andere openbaarvervoermaatschappijen.
 • Omdat het registratiesyteem ons nauwkeurige reizigersinformatie verschaft, kunnen we het aanbod beter afstemmen op de verwachtingen van de reizigers.
 • Ten slotte zal de MOBIB-kaart ook gebruikt worden voor andere diensten (autodelen, leenfietsen…).

MOBIB is eenvoudig in gebruik:

Je registreert bij elke op- en overstap: hou de kaart gedurende enkele seconden voor de blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder.

Als de ontwaarder jouw kaart herkent, verschijnt er een vinkje op een groen veld op het scherm. Als het vinkje verschijnt mag je doorlopen.

Verschijnt er geen vinkje, registreer je niet of fout dan riskeer je een proces verbaal.

Bij het afstappen moet je niet registreren.

Ik was tijdens de controle mijn abonnement thuis vergeten. Toch krijg ik hiervoor een boete.

Het kan gebeuren dat u uw abonnement, verminderingskaart of identiteitsbewijs niet bij u hebt. Het controlepersoneel kan ter plaatse niet nagaan of u een abonnement of verminderingskaart hebt. Daarom zal de controleur altijd een proces-verbaal opstellen.

Voor een eerste proces verbaal binnen de twaalf maanden krijgt u geen boete, op voorwaarde dat u binnen de dertig dagen bewijst dat u de houder bent van het abonnement. Vergeet u binnen een periode van twaalf maanden een tweede en elke volgende keer uw abonnement of identiteitskaart, dan krijgt u wel een administratieve boete.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens de controle reeds in het bezit bent van een geldig abonnement. Indien u het abonnement aankoopt na de controle blijft de opgelegde boete behouden. De Lijn is in staat de dag en zelfs het uur van de aankoop van het abonnement na te gaan.

De MOBIB-kaart moet bij iedere rit of overstap op het net van De Lijn gescand worden om geldig te kunnen reizen. Wanneer u dit nalaat, zal hiervoor een proces-verbaal worden opgesteld!  Voor een eerste proces-verbaal binnen de twaalf maanden krijgt u geen boete. Vergeet u binnen een periode van twaalf maanden een tweede en elke volgende keer uw MOBIB-kaart te scannen, dan krijgt u wel een administratieve boete.

Ik had een SMS verstuurd. Waarom werd er toch een boete opgelegd?

Wie een sms-ticket wil kopen, sms’t vóór hij opstapt een bestelcode DL naar het verkort nummer 4884. Na enkele seconden krijgt de reiziger een bevestigings-sms die geldt als vervoerbewijs waarmee de reiziger dan 60 minuten kan reizen. Tijdens de geldigheidsduur van het sms-ticket mag de reiziger onbeperkt overstappen. Als de reis langer duurt, moet de reiziger een nieuw sms-ticket of een ander vervoerbewijs kopen.

Het is belangrijk dat, net zoals bij de andere vervoerbewijzen van De Lijn, de klant zijn sms-ticket aankoopt alvorens hij op het voertuig stapt.

Om een geldige SMS-dagpas aan te kopen moet de reiziger een sms-bericht verzenden naar het verkort nummer 4884, met de boodschap: ‘DLD’

Een SMS-dagpas kan niet worden aangekocht via buitenlandse telecomoperatoren.

De SMS-dagpas reiziger moet zich uit eigen beweging vóór het begin van de reis een SMS-dagpas aanschaffen. Dit impliceert dat de reiziger zijn SMS-dagpas moet ontvangen hebben vooraleer hij op het voertuig plaatsneemt.

Per sms-bericht dat door een reiziger wordt verzonden, ontvangt de reiziger 1 SMS-dagpas, op voorwaarde dat de aanvragende reiziger over voldoende beltegoed beschikt. De ontvangst van een SMS-dagpas geeft recht op een reistijd van 24 uur. Voor het verstrijken hiervan mag de reiziger vrij reizen en overstappen. Duurt de reis langer dan moet hij een nieuw vervoerbewijs kopen. Het is niet toegestaan de rit uit te rijden indien de tijdslimiet verstreken is.

Ik had een m-ticket besteld. Waarom werd er toch een boete opgelegd?

Wie een m-ticket wil kopen dient hiervoor eerst de app te installeren en zich éénmalig te registreren. Zorg dat je naam en voornaam precies overeenkomt met je naam en voornaam op je identiteitskaart. Zo niet is je vervoerbewijs ongeldig.

Dit doe je best voor je het voertuig opstapt !

Bestel je m-ticket ook voor je instapt door op de knop ‘activeer’ te klikken in de app.

Na enkele seconden krijgt de reiziger een QR code, die geldt als vervoerbewijs, waarmee  de reiziger dan 60 minuten kan reizen. Tijdens de geldigheidsduur van het m-ticket mag de reiziger onbeperkt overstappen. Als de reis langer duurt, moet de reiziger een nieuw m-ticket of een ander vervoerbewijs aankopen.

Ik had een m-lijnkaart aangekocht. Waarom werd er toch een boete opgelegd?

M-Lijnkaarten zijn elektronische vervoerbewijzen in de vorm van 10 niet-gevalideerde in-app biljetten (of m-tickets) en dus geldig voor 10 ritten van telkens maximum 60 minuten. M-Lijnkaarten kunnen op een smartphone worden aangekocht, hetzij via een mobiele app van
een m-Leverancier naar keuze, hetzij via een mobiele app van De Lijn.

Per m-ticket dat door de reiziger wordt aangevraagd via zijn m-Lijnkaart, ontvangt de reiziger één in-app biljet (m-ticket), dat recht geeft op een reistijd van 60 minuten. Indien de reizigers opteren om een m-Lijnkaart te bestellen via de app van een m-leverancier moeten zij daarvoor eerst de app van een m-Leverancier naar keuze downloaden en een account aanmaken om van de m-diensten van een m-Leverancier te kunnen genieten.

De m-diensten van de m-leverancier zijn niet aan deze reisvoorwaarden onderworpen. De reiziger sluit voor deze m-diensten een  afzonderlijke overeenkomst met de m-Leverancier. Het gebruik van de m-Lijnkaarten zelf is wel onderhevig aan de reisvoorwaarden van De Lijn.

Om een m-Lijnkaart te kunnen bestellen, dient de reiziger een overeenkomst te hebben met zijn telecomoperator om te bellen en mobiel op internet te surfen. Zijn mobiel toestel dient over een simkaart (gsm-nummer) te beschikken. Indien de reiziger zich op een locatie bevindt waar er geen bereik is om een m-vervoerbewijs te bestellen, of over te weinig beltegoed beschikt om dit te doen, kan het feit dat er geen m-vervoerbewijs kan worden besteld, niet aan De Lijn of de m-Leverancier verweten worden.

De reiziger moet dan een ander type van vervoerbewijs aanschaffen.

Wie een rit met zijn m-lijnkaart wil gebruiken, doet dit vóór hij opstapt. Na enkele seconden krijgt de reiziger een QR code in de app dat geldt als vervoerbewijs waarmee de reiziger dan 60 minuten kan reizen. Tijdens de geldigheidsduur van dit vervoerbewijs mag de reiziger onbeperkt overstappen. Als de reis langer duurt, moet de reiziger opnieuw een rit via de app activeren of een ander vervoerbewijs aankopen.

Ik had een m-dagpas aangekocht. Waarom werd er toch een boete opgelegd?

Een m-dagpas is een elektronisch vervoerbewijs in de vorm van een in-app biljet, die via de mobiele app van De Lijn op een smartphone kan worden aangekocht. Deze dagpassen zijn aan deze reisvoorwaarden onderworpen. Reizigers moeten daarvoor eerst de app van De Lijn downloaden en een account aanmaken om van de M-diensten te kunnen genieten, die niet aan deze reisvoorwaarden zijn onderworpen. Zij sluiten op die manier een afzonderlijke overeenkomst met de Lijn als M-Leverancier.

De reiziger kan een m-dagpas aankopen dat hem recht geeft op 24 uur reistijd.

Om een geldige m-dagpas aan te kopen moet de reiziger op de knop ‘koop nu’ drukken in de app van De Lijn (eventueel met ingave van een paswoord of pincode). Een m-dagpas kan worden aangekocht door iedere smartphone gebruiker die een account heeft bij hetzij een M-Leverancier hetzij bij De Lijn, ongeacht of hij rechtstreeks of via zijn werkgever klant is van een binnenlandse of een buitenlandse telecomoperator.

De reiziger moet zijn m-dagpas activeren. Na enkele seconden krijgt de reiziger een QR code in de app dat geldt als vervoerbewijs waarmee de reiziger dan 24 uur kan reizen, vanaf het moment van activatie. Duurt de reis langer dan moet hij een nieuw m-ticket/vervoerbewijs kopen. Het is niet toegestaan de rit uit te rijden indien de tijdslimiet verstreken is. De maximale geldigheidsduur van het vervoerbewijs wordt weergegeven in de ontvangen m-dagpas en bedraagt 24 uur.

Hij moet de m-dagpas wel tonen aan de chauffeur bij opstap. Op voertuigen waar de reiziger ook aan de midden-of achterdeur mag opstappen, hoeft dat niet, behalve indien de reiziger vooraan opstapt.

Het is de reiziger niet toegestaan om:

 • een ontvangen m-dagpas, waarvan de tijdslimiet nog niet verstreken is, door te geven door het overhandigen van de smartphone aan een andere gebruiker;
 • een m-dagpas door te zenden naar een andere gebruiker.

Dit wordt als een vorm van fraude beschouwd.

Ik heb contactloos betaald. Waarom werd er toch een boete opgelegd?

Een contactloze betaling is een betaling met contactloze bankkaart of medium, zoals een smartphone of slim horloge, voor de witte terminal.

Een rit kost € 2,50 (uitgezonderd de belbussen en de Limburgse snellijnen). Overstappen op een andere bus of tram doe je gratis binnen de 60 minuten na eerste gebruik en dan hou je hetzelfde medium nogmaals voor dezelfde witte terminal. Zit je na dit uur nog steeds op bus of tram, dan mag je die rit nog uitrijden.

Aan contactloos betalen zijn geen extra kosten verbonden. Bij uw eerste rit van elke dag wordt er € 7,50 gereserveerd bij uw bank. Hoeveel je uiteindelijk moet betalen hangt af van de hoeveelheid ritten die je die dag maakt. De Lijn berekent ‘s nachts dit bedrag op basis van het werkelijke aantal ritten en dit wordt dan verrekend met je bank.

Je kan een administratieve boete krijgen als:

 • niet kan aantonen dat je contactloos betaalde, bvb door een platte batterij van smartphone of slim horloge
 • niet tijdig contactloos betaalde en je ook geen ander geldig vervoerbewijs had
Ik heb de aangetekende zending van De Lijn nooit ontvangen. Wat kan ik nu nog doen?

De dienst administratieve boetes van De Lijn zal u binnen de 15 werkdagen na de vaststelling een voorstel van beslissing bezorgen via een aangetekend schrijven. Dit schrijven wordt steeds naar het officiële adres verstuurd. Indien u niet thuis bent wordt er door de postbode een kaartje achtergelaten en hebt u 14 dagen de tijd om dit schrijven alsnog op te halen op het postkantoor. Indien dit schrijven niet wordt opgehaald, zal het  teruggezonden worden naar de afzender, de dienst administratieve boetes van De Lijn. Let wel dat de procedure om u een administratieve boete op te leggen regelmatig is verlopen. Het niet afhalen van uw aangetekende zending wil niet zeggen dat u geen boete werd opgelegd.

Indien u recent verhuisde, is het steeds mogelijk contact op te nemen met Modero Gerechtsdeurwaarders. Er zal nagegaan worden of u voor of na de zending officieel verhuisd bent. Het is ook steeds mogelijk een kopie van dit schrijven te bekomen via Modero. Dit geeft niet automatisch recht op het kwijtschelden van de (gerechts)kosten.

Mijn dochter/zoon heeft een boete opgelopen. Moet ik deze betalen?

Zolang uw dochter of zoon minderjarig is blijft u verantwoordelijk voor de daden van uw kind. Indien uw kind een boete oploopt, dient u deze te betalen. Wanneer de ouders van de minderjarige overtreder niet (meer) op hetzelfde adres woonachtig zijn, zal in eerste instantie de ouder waar het kind officieel staat ingeschreven verantwoordelijk worden gesteld en dient hij/zij deze boete te betalen.

Betaal deze boetes steeds zo snel mogelijk om bijkomende kosten te vermijden. Het is aan de ouders onderling om nadien de verrekening te bepalen.

Ik was de boete uit het oog verloren en heb na het ontvangen van de aanmaning van Modero meteen het boetebedrag bij De Lijn betaald. Dien ik de bijkomende kosten, meer de € 10,00 administratiekosten van De Lijn, ook nog te betalen?

Indien u de boete niet tijdig bij De Lijn betaalt, wordt het dossier aan Modero gerechtsdeurwaarders overgemaakt. U zal aangemaand worden de boete te betalen. Deze aanmaning brengt extra kosten met zich mee en deze dienen dan ook betaald te worden. Wanneer u het boetebedrag betaalt bij De Lijn NADAT de aanmaning verstuurd werd, zal u nog een afrekening ontvangen voor de bijkomende aanmaningskosten en/of administratiekosten van De Lijn.

Indien u deze kosten niet betaalt, zal de procedure bij het gerechtsdeurwaarderskantoor verdergezet worden.

Afbetalingsplan

Wanneer u niet in staat bent de boete in één keer te betalen, kan u steeds contact opnemen met Modero om een afbetalingsplan te bekomen.

Hoe kan ik een boete voorkomen?

Door rekening te houden met enkele nuttige tips, kunt u een boete voor zwartrijden voorkomen:

Als u een vervoerbewijs hebt gekocht in voorverkoop, moet u het meteen na het op- of overstappen scannen. Je scant per rit en per persoon. Als u dat niet doet, is het vervoerbewijs ongeldig. Vervolgens moet u het vervoerbewijs de hele rit bewaren, zodat u het kunt tonen bij een controle.

Als u nog geen vervoerbewijs hebt, kunt u voor u opstapt met uw gsm een sms-ticket of m-ticket kopen. Beide zijn een geldig vervoerbewijs voor uw rit met de bus of tram. Het blijft 60 minuten geldig. Wanneer u opstapt, moet u uw sms-ticket of m-ticket tonen aan de chauffeur.

U moet dus ten alle tijden beschikken over een geldig vervoerbewijs bij het op- of overstappen.

Als u een vervoerbewijs op naam gebruikt (bijvoorbeeld een abonnement), moet u dit altijd kunnen tonen bij controle. Daarnaast moet u ook uw identiteit kunnen bewijzen. Hetzelfde geldt voor houders van een studentenbuspas die enkel mag worden gebruikt mits men houder is van een geldige studentenkaart. Bij een controle moet u naast uw studentenbuspas ook uw studentenkaart en uw identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Kom ik in aanmerking voor een abonnement aan een verminderd tarief?
 1. Gezinskorting (enkel voor Buzzy Pazz 6-24 jaar)

Koopt u binnen hetzelfde gezin meerdere jaarabonnementen met eenzelfde startdatum, dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% korting. Vanaf een derde jaarabonnement betaalt u slechts 56 euro. Op abonnementen voor 1 of 3 maanden met respectievelijk dezelfde aanvangsdatum en geldigheidsduur, ontvangt u vanaf het tweede abonnement 20% korting.

 1. Een VT – abonnement (Verhoogde tegemoetkoming (Buzzy Pazz of Omnipas)) wordt afgeleverd aan:
 • Houders van een ‘attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen’ (maximum drie maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, uitgereikt door een erkend ziekenfonds. Dit attest kan ook bekomen worden door kinderen die ten laste zijn van het betrokken gezinslid.
 • Houders van een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS. Deze kaart kunt u als rechthebbende gratis verkrijgen in elk NMBS-station.
 • Houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).
 1. Vervoergarantie (VG)

U komt in aanmerking voor een Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd tarief (VG) als u:

 • recht hebt op het leefloon of gelijkgesteld bent door:
 • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
 • inwonende ouders
 • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
 • recht hebt op het equivalent leefloon
 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.