Disclaimer

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt de gebruiker de algemene en juridische voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet.

Aansprakelijkheidsbeperking

Deze website is ter beschikking gesteld van personen die meer informatie wensen over de invordering door Gerechtsdeurwaarders van de Vlaamse Vervoersmaatschappij “De Lijn”

De inhoud van deze website is louter informatief.  Ze kan dus geen basis vormen voor het instellen van vorderingen tot schadevergoeding of andere rechtsgedingen.

In geen geval kunnen de Gerechtsdeurwaarders aansprakelijkheid worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het foutieve gebruik van deze informatie of het gebruik van eventueel foutieve informatie.

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht.  U mag de inhoud van deze website enkel gebruiken binnen volgende beperkingen.

U mag voor persoonlijk gebruik informatie uit deze website overnemen, maar u dient er dan steeds het adres van de website bij te vermelden, alsook te verwijzen naar deze algemene voorwaarden.

U mag deze informatie niet overnemen op een andere website of opnemen in een publicatie, ongeacht of deze persoonlijke dan wel commerciële doeleinden hebben.

De inhoud van deze website geldt niet als (juridisch) advies, ook al doen we de grootste moeite om de inhoud van deze website accuraat en geactualiseerd te houden.

De inhoud van websites waarnaar wordt verwezen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Gerechtsdeurwaarders en dient steeds geraadpleegd te worden na kennis te hebben genomen van de bijzondere algemene voorwaarden van de website waarnaar is verwezen.

Indien u wenst te verwijzen naar deze website, moet u eerst de schriftelijke toestemming bekomen van de Gerechtsdeurwaarders.

de Gerechtsdeurwaarders

Deze website is opgericht ten behoeve van de invorderingsopdracht van de Vlaamse Vervoersmaatschappij “De Lijn” gegund aan Modero Gerechtsdeurwaarders, Mechelsesteenweg 203 te 2018 Antwerpen.

Voor vragen en informatie met betrekking tot deze website kan u contact opnemen met Christophe De Block, projectverantwoordelijke op het nummer 03/260.83.87