Hoe kan u betalen?

Op welke manier kan u betalen?
  • Betalen via een binnenlandse overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op rekeningnr. BE50 6451 4235 5518 (Bank Van Breda) met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling.
  • Betalen via deze website : meldt u aan via het portaal en betaal elektronisch.
  • Betalen via een Europese of internationale overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op IBAN BE50 6451 4235 5518 en met BIC-code JVBABE22 met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling
  • Betalen op een gerechtsdeurwaarderskantoor : u kan ook betalen op het loket van een Modero – gerechtsdeurwaarderskantoor.  Daarvoor verwijzen we u naar de gegevens op de akte of de brief die u ontving.  Daar vindt u de adresgegevens en openingsuren van het dichtstbijzijnde kantoor waar u kan gaan betalen.
  • Betalen door middel van een domiciliëring : als u een afbetalingsplan heeft gekregen, dan kan u bij ons een formulier bekomen voor domiciliëring.  Stuur een e-mail naar delijn@modero.be en dan bezorgen we u dit formulier.  Als u het volledig invult en ondertekent, dan zorgen wij voor de rest.
    OPGELET : controleer regelmatig of er genoeg geld staat op uw rekening staat.  Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.
  • Betalen door middel van een bestendige opdracht : hebt u een afbetalingsplan bekomen, dan raden wij u aan om een bestendige opdracht te geven.  U bepaalt daarbij welk bedrag hoe lang moet betaald worden naar onze rekening ter betaling van uw schuld.  U moet dit zelf rechtstreeks bij uw bank regelen of via online bankieren invoeren.
    OPGELET : controleer regelmatig of er genoeg geld staat op uw rekening staat. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.
Moet u meteen alles betalen?

Op het exploot of de brief die u ontving, staat duidelijk tegen wanneer u moet betaald hebben.

OPGELET : uw betaling moet op onze rekening staan ten laatste op het einde van deze termijn. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit!

Op het exploot of de brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. U moet niet alleen het bedrag van de administratieve boete betalen, maar ook de administratieve kosten en eventuele gerechtskosten die u verschuldigd bent. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens nagaan, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie.

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en met De Lijn een correcte afbetalingsregeling.

Heeft u financiële moeilijkheden?

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag te betalen? Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een onoverkoombare schuldenberg.

Contacteer ons! We zoeken samen een oplossing!

Zijn uw financiële problemen TIJDELIJK?

Contacteer onze dienst bemiddeling zo vlug mogelijk op een van voormelde manieren en wij zullen samen een afbetalingsregeling bepalen.

Zijn uw financiële problemen STRUCTUREEL?

Heeft u reeds beroep gedaan op diensten van een OCMW of bent u in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling, overhandig hen deze aanmaning dan zo snel mogelijk zodat zij met ons contact kunnen opnemen om een oplossing te zoeken.

U kan verschillende organisaties die hulpverlening en advies bieden op: www.modero.be/hulp&advies

Heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? Ziet u geen oplossing meer en wil u geholpen worden om uw hele schuldenlast in kaart te brengen? Contacteer Modero Plus op plus@modero.be en we gaan na of u in aanmerking komt voor een kosteloze schuldbegeleiding.