Vragen over de opgelegde boete

In dit deel van onze site geven we al bijkomende inlichtingen met betrekking tot de verschillende types inbreuken, de bevoegdheid van De Lijn en concrete situaties waarmee u zou geconfronteerd kunnen zijn.