Wat als u weigert te betalen?

U bent het niet eens met het gegeven dat u een of meer administratieve boete(s) moet betalen en u wenst uw schuld te betwisten? Dan is het belangrijk dat dit zo vlot, duidelijk en snel mogelijk verloopt.

Onder Vragen over uw boete hebben we een aantal vaak terugkomende opmerkingen opgelijst.  Misschien vindt u daaronder al een eerste antwoord op uw vragen.

Vindt u daar het antwoord niet, stuur ons dan een e-mail naar delijn@modero.be met daarin een duidelijke uitleg van uw opmerkingen en de stukken die uw opmerkingen staven.

Denkt u de administratieve boete reeds eerder en op tijd betaald te hebben?  Bezorg ons dan een rekeninguittreksel waarop de betaling aan De Lijn en de gebruikte communicatie vermeld staan.  Dan doen we het nodige om dit zo snel mogelijk uit te zoeken.